Pædagogikkens univers

Anmeldt af Ib Ahnfeldt

rousseau

Lise Søelund: Pædagogikkens univers

Pædagogik/Mellemgaard

187 sider

Pris 250 kr.

Lise Søelund har her beriget os med endnu en lille spændende bog, der handler om Rousseaus dannelsesbegreb. Hovedvægten er lagt på børnenes opdragelse og uddannelse, og han prioriterer den statslige opdragelse højest, hvor man danner stat og borger helt fra bunden. Det næstbedste er den private opdragelse i hjemmet, og som nummer tre rangerer opdragelse på privatskole, kostskole eller med privatlærer. Rousseaus selv fik fem børn, alle blev afleveret på vajsenhuset umiddelbart efter fødslen. Det havde Rousseau det heller ikke godt med. I Rousseaus bog Émile beskriver Søelund en fiktiv pige, Émile, gennem hele hendes udvikling og indlæring i de forskellige aldersperioder. Grundtanken et ikke at gå tilbage til naturen men at løfte naturen op til nutiden. Børnene skal ikke lære noget, de ikke er modne til at fatte. Nu modnes børn jo forskelligt, så det er utopi at ville føre disse uddannelsesmetoder ind i en klasse med mange børn. Men grundtanken forekommer rigtig. Bagest i bogen findes en glimrende tidstavle over Rousseaus liv fra han blev født i 1712 til han døde i 1778, og der er en omfattende litteraturliste. Bogen er flydende skrevet, og faktisk også spændende, det er tolket filosofi, som er en fryd at læse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.